Činjenice aerodroma


Radno vreme - 24 sata

Sistem poletanja - RWY 17/35, sposoban za rukovanje avionima sa visokim MTOW’s A.C.N. vrednosti do 65 R/C/W/T.

RWY 17/35- 2500 metara.

Avioni pristigli ranije, AN-124, IL62, DC-10F. VC-10, Il76, A321. B727, B737-800

Vatrogasna Kategorija 8

Instrumenti sletanja

ILS Cat 2
Nema ATC začepljenja
Nema ograničenja buke
Brz zaokret zahvaljujući bilizini terminala sa A/C parkingu

Dimenzije aerodroma i relativne informacije
Referentna tačka (WGS84)
42°34’22”N
021°02’09”E

Nadmorska visina aerodroma i Geoid talasanje
545,4 metara

Nadmorska visina svih pista i Geoid talasanje
RWY 17 - 545, 0 metara
RWY 35 - 544, 1 metara
Nadmorska visina krajeva piste
RWY 17 - 545, 0 metara
RWY 35 - 544, 1 metara

Značajne visoke i niske tačke duž piste
Visoka: Prag piste 17 na 545 m
Niska: 1,350 m od praga piste 17 na 540, 8 m